Автор: Administrator

SunShine съобщава, че сме регистрирани като център за подготовка на изпитни нива по програмите на Кеймбридж – Cambridge English Qualifications и IELTS (https://www.ielts.org/about-ielts/who-accepts-ielts-scores/ro/language-studio-sunshine)

Честит международен ден на учителя!

Честит международен ден на учителя! На всички наши колеги по света желаем вдъхновение, успехи и здраве! Източник на изображението

Езикови квалификации към Кеймбридж

Информираме нашите семейства и ученици, че SunShine езиково студио е вече признато от Кеймбридж като езикова институция подготвяща кандидати за езикови нива към Cambridge English Qualifications и IELTS. Посетете: http://sunshinebg.org/ и https://www.ielts.org/about-ielts/who-accepts-ielts-scores/ro/bulgaria/plovdiv/all/all

SunShine обявява началото на обучение по български език и литература (БЕЛ) за кандидати за външно оценяване (НВО) и матура (ДЗИ), като едновременно с това приветстваме г-жа Батурова, нашата нова колежка.

26 септември – Деня на Европейските езици

Празнуваме 20та годишнина от Деня на европейските езици, който беше основан през 2001 от националните институти по културата на европейските страни. SunShine е част от многоезичната европейска реалност и продължава да работи за идеите на мулти-културния обмен като се съхранява езиковата идентичност на индивида. https://www.coe.int/en/web/portal/26-september-european-day-of-languages

Честит Международен ден на детето.