Добре дошли в

Ние сме посветени на стремежа си да спомогнем за усъвършенстването на деца и възрастни чрез развитието на езикови умения за успешно общуване.

Нашата философия

Ние вярваме в правото на всеки да осмисли и постигне мечтите си. Ние създаваме възможности за личностно самоусъвършенстване и учене през целия живот.

Нашата мисия

Ние се стремим да помогнем за създаването на свят, в който всеки човек ще успее да развие потенциала си като в същото време проявява уважение към природата и другите хора и се бори за опазване на околната среда.

Ние постигаме тази цел чрез възпитанието на деца и възрастни от всички възрасти, народности и религии.

Нашият водещ принцип е съчетанието от академчни познания и изграждането на стойности, които подпомагат индивида, особено подрастващите млади хора, да осмислят и съхранят културата и самосъзнанието си като намерят своето място на глобалната сцена.

Нашето мото

Живей, за да се учиш и се учи да живееш!

Предимства:

• Работа с възрастни и деца
• Работа в групи и индивидуално
• Грижа за децата, докато родителите са заети
• Гъвкави часове според желанието на обучаемия
• Достъпни цени
• Специално внимание към нуждите на децата
• Редовна обратна връзка с родителите