SunShine празнува Международния ден на майчиния език, отбелязвайки важната му роля в опазването на културата и идентичността на всеки човек.