Като част от своята социална отговорност към обществото, SunShine започна безплатно обучение по български език на украински семейства.