SunShine съобщава, че сме регистрирани като център за подготовка на изпитни нива по програмите на Кеймбридж – Cambridge English Qualifications и IELTS (https://www.ielts.org/about-ielts/who-accepts-ielts-scores/ro/language-studio-sunshine)