26 септември – Деня на Европейските езици

26 септември – Деня на Европейските езици

Празнуваме 20та годишнина от Деня на европейските езици, който беше основан през 2001 от националните институти по културата на европейските страни.
SunShine е част от многоезичната европейска реалност и продължава да работи за идеите на мулти-културния обмен като се съхранява езиковата идентичност на индивида.

https://www.coe.int/en/web/portal/26-september-european-day-of-languages