Услуги работилница

Услуги

  • Арт работилничка с приложно изкуство, рисуване, моделиране съчетани с развитието на речевите умения по български език и по желание по английски, испански, немски или руски език.

 

  • Образователни и развлекателни игри.

 

  • Физическа активност с музикални забавления.

 

  • Разходки навън до градския парк, близките галерии и музеи в слънчеви дни, с предварително позволение от родителя.

 

  • Организиране на рождени дни с арт занимания, образователни и развлекателни игри, изненади и почерпка.

 

  •  Уроци по рисуване в малка група.

 

  • Четене на книжки.

 

  • Подготовка и развитие на уменията по български език и математика за влизане в първи клас

 

  • Помощ в подготвяне на домашна работа.

 

  • Индивидуални или в малки групи уроци по английски, испански, немски, руски език и др.

 

 • Усъвършенстване на уменията по български език за деца, обучавани в чужди образователни системи.